+ 48 88 666 46 46 maria@bogalecka.pl

Tłumacz techniczny języka angielskiego

Specjalizacja: automatyka przemysłowa, inżynieria procesowa i bezpieczeństwa
Skontaktuj się ze mną

Ze względu na zdobyte doświadczenie specjalizuję się w szeroko pojętych tłumaczeniach technicznych, jednak wykonuję też tłumaczenia z innych dziedzin.

  Tłumaczenia techniczne

   • automatyka: dokumenty dotyczące urządzeń do pomiaru poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury itp., urządzeń sterujących, urządzeń transportowych (przenośników), urządzeń wykonawczych, systemów HMI i SCADA, urządzeń do monitorowania zużycia energii i wody – instrukcje obsługi, karty katalogowe itp.
   • bezpieczeństwo: bezpieczeństwo procesowe, bezpieczeństwo funkcjonalne, ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa (dyrektywy ATEX), analizy ryzyka (HAZOP), procedury i instrukcje BHP itp.

Przetłumaczone przeze mnie artykuły regularnie ukazują się w Magazynie Ex, kwartalniku technicznym poświęconym bezpieczeństwu w strefach zagrożonych wybuchem

 • dokumentacje przetargowe: budowa dróg, kolej
 • instrukcje obsługi: instrukcja dla operatora przeładunkowego urządzenia nabrzeżowego oraz instrukcja konserwacji tego urządzenia; instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych (przepływomierzy, liczników itp.), urządzeń domowych oraz urządzeń do inwigilacji i kontrinwigilacji
 • oferty na roboty budowlane i rozbiórkowe, prace instalacyjne, malarsko-konserwacyjne itp.
 • informacje handlowe na temat ładowarek Caterpillar, Bobcat, Sennebogen
 • opisy techniczne
 • wymogi dotyczące ochrony środowiska, raporty środowiskowe
 • tłumaczenia artykułów naukowych dotyczących przemysłu skórzanego

Tłumaczenia prawnicze

 • umowy (sprzedaży, leasingu, ramowe, na wykonanie prac, licencje itp.)
 • dokumentacje przetargowe
 • listy intencyjne, protokoły z posiedzenia komisji, opinie prawne, decyzje inspektora nadzoru budowlanego itp.

Tłumaczenia z zakresu zarządzania

 • dokumenty dotyczące procedury zarządzania zmianą
 • raporty z inspekcji, auditów ISO, raporty roczne itp.
 • oceny systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności
 • standardy, listy kontrolne

Tłumaczenia informatyczne i lokalizacja

 • tłumaczenie oprogramowania (głównie oprogramowania do rozwiązań do pomiarów zużycia mediów)
 • materiały promocyjne producenta znanego oprogramowania graficznego
 • najczęściej zadawane pytania na stronie internetowej międzynarodowego komunikatora internetowego
 • instrukcje obsługi oprogramowania np. komunikatorów internetowych, oprogramowania laboratoryjnego
 • udział w projektach lokalizacji różnych stron internetowych, np. koncernu energetycznego, wypożyczalni samochodów itp.

Tłumaczenia marketingowe

 • materiały reklamowe i promocyjne (strony internetowe, newslettery, broszury itp.)
 • kwestionariusze i wyniki badań jakościowych
 • transkrypcje wywiadów
 • wycena działalności przedsiębiorstwa
 • wnioski z badania zadowolenia klientów

Tłumaczenia finansowe

 • materiały reklamowe międzynarodowego funduszu inwestycyjnego
 • sprawozdania roczne