+ 48 88 666 46 46 maria@bogalecka.pl

Tłumacz techniczny języka angielskiego

Specjalizacja: automatyka przemysłowa, inżynieria procesowa i bezpieczeństwa
Skontaktuj się ze mną

Tłumaczenia pisemne

Ze względu na zdobyte doświadczenie specjalizuję się w szeroko pojętych tłumaczeniach technicznych, jednak wykonuję też tłumaczenia z innych dziedzin.

Tłumaczenia ustne

Symultaniczne – kabinowe i szeptane, konsekutywne, liaison

  • automatyka: dokumenty dotyczące urządzeń sterujących i kontrolno-pomiarowych, urządzeń transportowych (przenośników), urządzeń wykonawczych, systemów HMI i SCADA
  • bezpieczeństwo: bezpieczeństwo procesowe, bezpieczeństwo funkcjonalne, ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa (dyrektywy ATEX), analizy ryzyka (HAZOP), procedury i instrukcje BHP itp.

Przetłumaczone przeze mnie artykuły regularnie ukazują się w Magazynie Ex, kwartalniku technicznym poświęconym bezpieczeństwu w strefach zagrożonych wybuchem.

 • dokumentacje przetargowe: budowa dróg, kolej
 • instrukcja obsługi dla operatora przeładunkowego urządzenia nabrzeżowego oraz instrukcja konserwacji tego urządzenia; instrukcja obsługi i konserwacji silnika napędowego; instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych (przepływomierzy, liczników itp.), urządzeń domowych oraz urządzeń do inwigilacji i kontrinwigilacji
 • oferty na roboty budowlane i rozbiórkowe, prace instalacyjne, malarsko-konserwacyjne itp.
 • informacje handlowe na temat ładowarek Caterpillar, Bobcat, Sennebogen
 • opisy techniczne
 • wymogi dotyczące ochrony środowiska, raporty środowiskowe

Tłumaczenia prawnicze

 • umowy (sprzedaży, leasingu, ramowe, na wykonanie prac, licencje itp.)
 • dokumentacje przetargowe
 • listy intencyjne, protokoły z posiedzenia komisji, opinie prawne, decyzje inspektora nadzoru budowlanego itp.

Odbyłam staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Departamencie Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej (referencje). W ramach stażu tłumaczyłam materiały informacyjne zamieszczane na angielskojęzycznej wersji strony: www.prezydencjaue.gov.pl.

Przykłady: środowiska pozarządowe, Zielona Prezydencja, Wizyta Ministra Dowgielewicza w Niemczech, “Najchętniej zmieniłbym kryzysy”.

Tłumaczenia z zakresu zarządzania

 • dokumenty dotyczące procedury zarządzania zmianą
 • raporty z inspekcji, auditów ISO, raporty roczne itp.
 • oceny systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności
 • standardy, listy kontrolne

Tłumaczenia informatyczne i lokalizacja

 • tłumaczenie na język angielski zawartości strony internetowej duetu projektantów Paprocki&Brzozowski; dział news: do 16 października 2010 włącznie
 • materiały promocyjne producenta znanego oprogramowania graficznego
 • najczęściej zadawane pytania na stronie internetowej międzynarodowego komunikatora internetowego
 • instrukcje obsługi oprogramowania np. komunikatorów internetowych, oprogramowania laboratoryjnego
 • udział w projektach lokalizacji różnych stron internetowych, np. koncernu energetycznego, wypożyczalni samochodów itp.

Tłumaczenia marketingowe

 • kwestionariusze i wyniki badań jakościowych
 • transkrypcje wywiadów
 • wycena działalności przedsiębiorstwa
 • wnioski z badania zadowolenia klientów

Tłumaczenia finansowe

 • materiały reklamowe międzynarodowego funduszu inwestycyjnego
 • sprawozdania roczne

 

 • Otwarcie nowej hali produkcyjnej Lacroix Electronics w Kwidzynie
 • Kongres Dyrektorów Marketingu 2012 – tłumaczenie kabinowe przemówień prelegentów
 • Spotkania dotyczące bezpieczeństwa podczas EURO 2012, które odbyły się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i na PGE Arenie
 • Targi kolejowe TRAKO 2011 – negocjacje handlowe między brytyjskimi a polskimi firmami z branży kolejowej
 • Drugi Powszechny Zjazd Ekonomistów, Menedżerów, Prawników i Historyków Morskich – tłumaczenie kabinowe prezentacji dotyczących przyszłości Morza Bałtyckiego i obszarów nadmorskich
 • Biuro Gdańsk 2016 – wizyta tybetańczyków w Gdańsku w ramach “Rajdu dla Tybetu” – prelekcja i dyskusja
 • Biuro Gdańsk 2016, British Council – wizyta studyjna w ramach kandydatury Gdańska
  do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury
 • Urząd Miejski w Gdańsku – polsko-irlandzkie seminarium “Młodzież a decyzyjność – Wspólna praca ku upodmiotowieniu”
 • Ambasada Belgii, Przedstawicielstwo ekonomiczne i handlowe Flandrii – spotkanie polskich firm z belgijskimi producentami i eksporterami mięsa
 • Spotkanie firmy farmaceutycznej
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii – wykład na temat organizacji służby zdrowia w USA
 • 35. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych – spotkania z twórcami podczas Przeglądu Filmów Norweskich
 • Nadbałtyckie Centrum Kultury – konferencja na temat edukacji kulturalnej